Νομικό περιοδικό το οποίο εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και εμπεριέχει άρθρα, μελέτες, νομολογιακά σχόλια και επισκόπηση της επικαιρότητας του ευρωπαϊκού, διεθνούς, ελληνικού και κυπριακού δικαίου.


ISSN 2357­1268 (Εντυπη Μορφή)
ISSN 2357­1276 (Ηλεκτρονική μορφή)


Εκδοτική Επιτροπή :


­ Δρ. Philippe Jougleux,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, EUC
­ Δρ. Σταματίνα Γιαννακούρου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, EUC
­ Δρ. Χριστιάνα Μάρκου,
Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, EUC
­ Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη,
Λέκτορας, Νομική Σχολή, EUC


Bοηθοί συντακτικής ομάδας :


­ Νίκη Καραγιάννη, Γιώργος Χατζηστυλλής,
Ευαγγελία Κουρτζίδη, Αναστασία Παρέσογλου,
Αικατερίνη­Χριστίνα Ψαρά,
Προπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής


Διεύθυνση :


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Διογένους 6, Έγκωμη, Τ.Θ. 22006,
1516 Λευκωσία, Κύπρος,
p.jougleux@euc.ac.cy http://www.euc.ac.cy
Τηλ.: +357.22.713000
Λευκωσία, 2018


Όλα τα άρθρα και οι συμβολές στο περιοδικό διατίθενται με την άδεια Αναφορά Δημιουργού­Μη Εμπορική Χρήση ­Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές