Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 2, Αρ. 8 (2017) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Χριστιάνα Μάρκου
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Θάλεια Πραστίτου-Μέρδη
 
Τόμ. 2, Αρ. 10 (2018) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Μαργαρίτα Παπαντωνίου
 
Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Σταματίνα Γιαννακούρου
 
Τόμ. 2, Αρ. 12 (2019) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Philippe Jougleux
 
Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) Προλογικό σημείωμα Περίληψη   PDF (English)   PDF
Χριστιάνα Μαρκού
 
Τόμ. 2, Αρ. 14 (2020) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Θαλεία Πραστίτου-Μέρδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Σταματίνα Γιαννακούρου
 
Τόμ. 2, Αρ. 16 (2021) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF (English)   PDF
Αθήνα Κοντογιάννη
 
Τόμ. 1, Αρ. 17 (2022) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Χριστιάνα Μάρκου
 
Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) Περιορίζοντας την αυτονομία των ψηφιακών δημιουργών: Σύγχρονα ζητήματα πιθανής νόθευσης της αγοράς από τα καταστήματα εφαρμογών (App Stores) Περίληψη   PDF
Panagiotis Giannakas
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων στην Κυπριακή έννομη τάξη, Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο και δυσχέρειες εφαρμογής Περίληψη   PDF
Nikos Zeniou
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Ποινικοποίηση μετανάστευσης και κράτησης υπηκόων τρίτων χωρών, Νομιμοποίηση μέσω της Οδηγίας 2008/115/ΕΕ Περίληψη   PDF
Margarita Papantoniou
 
Τόμ. 2, Αρ. 14 (2020) Συνέντευξη του νέου Πρόεδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Περίληψη   PDF
Χρίστος Κληρίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Σχολιασμός της υπ´αριθμόν 2787/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας Περίληψη   PDF
Epaminandas Zafiropoulos
 
Τόμ. 2, Αρ. 12 (2019) Σχολιασμός της υπόθεσης C-57/16 P ClientEarth κατά Επιτροπής Περίληψη   PDF
Aggeliki Flouri, Froso Charalambous
 
Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) Σύγχρονη δημοκρατία, εξαιρετικές περιστάσεις και Σύνταγμα Περίληψη   PDF
Konstantinos Tsimaras
 
Αρ. 2 (2014) Σύνταγμα & εργασιακές ρυθμίσεις του Μνημονίου ΙΙ, Η απόφαση Ολ. ΣτΕ 2307/2014. Περίληψη   PDF
Stamatina Gianakourou
 
Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) Σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή με τη Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές Περίληψη   PDF
Elena Pefkou
 
Αρ. 1 (2014) Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων στο κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας Περίληψη   PDF
Tatiana Synodinou
 
Τόμ. 2, Αρ. 6 (2016) Τα όρια της εναρμόνισης στο Ενωσιακό Δίκαιο: η προβληματική των Οδηγιών Ελάχιστης Εναρμόνισης Περίληψη   PDF
Alexandros Dallas
 
Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) Τα Κοινωνικά δικαιώματα σε κρίση.Το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβιώσεως και κοινωνικής ασφά-λειας στη σύγχρονη Κυπριακή πραγματικότητα Περίληψη   PDF
Chariklea Α. Metti
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή από την Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Περίληψη   PDF
Annita Theoni Garantzioti
 
Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) Τηλεργασία και smart working: νέες νομικές προκλήσεις Περίληψη   PDF
Vaia Kotoula, Πέτρος Μήτσης
 
Τόμ. 2, Αρ. 10 (2018) Το crowdfunding από την σκοπιά του δικαίου των συμβάσεων στην κυπριακή έννομη τάξη Περίληψη   PDF
Maria Kalamboka, Anastasios Paparis
 
101 - 125 από 141 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 > >>