Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 - Βρυξέλλες (Ibis) Οι σημαντικότερες αλλαγές στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων και την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων Περίληψη   PDF
Fanis Paulidis
 
Τόμ. 2, Αρ. 12 (2019) Μεταβίβαση επιχείρησης και δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου. Ενωσιακό και ελληνικό δίκαιο Περίληψη   PDF
Panagiota Styliani Vervesou
 
Τόμ. 2, Αρ. 6 (2016) Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές : Αποτίμηση του σχετικού νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτάσεις για την βελτίωσή του. Περίληψη   PDF
Dionisia Tsolaki
 
Τόμ. 2, Αρ. 16 (2021) Μη επανδρωμένα πλοία : Νομοθετικό κενό και αναλογίες με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Περίληψη   PDF
Aggelos Xatzistavri
 
Τόμ. 2, Αρ. 16 (2021) Νόμος 4800/2021, Μια πρώτη αποτίμηση των μεταρρυθμίσεων που επέφερε στο Οικογενειακό Δίκαιο. Περίληψη   PDF
Katerina - Christina Psara
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Ναρκωτικά και Εξαρτήσεις Περίληψη   PDF
Evanthia Menelaou
 
Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) Ο σχολιασμός και η ανάλυση των σημαντικότερων άρθρων του Ν. 4529/2018: με έμφαση στο δικαίωμα αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού Περίληψη   PDF
Anastasios Paparis
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Ο νέος γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – Τα πλαίσια ασάφειας και οι προβληματισμοί πάνω στις νέες διατάξεις Περίληψη   PDF
Maria Kanellaki
 
Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) Ο νέος νόμος Ν. 4548/2018 Οι αλλαγές αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο των Α.Ε. Περίληψη   PDF
Charis Gregoriou
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Οι πρόσφυγες στο κατώφλι της Ε.Ε., τα ανθρώπινα δικαιώματα «υπό διαπραγμάτευση» Περίληψη   PDF
Iraklis Spiridon Aktipis
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Οι πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το Επικουρικό Κεφάλαιο Περίληψη   PDF
Ilektra Kourouni
 
Αρ. 2 (2014) Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις. Περίληψη   PDF
Georgios Kalpakidis
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Περίληψη   PDF
Sophia Katsoula, Athanasia Papagianopoulou
 
Τόμ. 2, Αρ. 16 (2021) Οι βασικές μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο νόμος 4800/2021, Ιδίως στο ζήτημα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων έπειτα από τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης Περίληψη   PDF
Evagelia Kourtzidi
 
Τόμ. 2, Αρ. 12 (2019) Οι διοικητικές αποφάσεις του Διευθυντή του τμήμα-τος κτηματολογίου. Ο δικαστικός έλεγχος τους Περίληψη   PDF
Andreas Kleanthous
 
Τόμ. 2, Αρ. 10 (2018) Οι εναλλακτικές προς την απεργία μορφές εργασια-κού αγώνα και η νομιμότητα τους Περίληψη   PDF
Giannis Psarakis, Michael Kapiris
 
Τόμ. 2, Αρ. 12 (2019) Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Vasilis Laskaridis
 
Τόμ. 2, Αρ. 4 (2015) Οικονομική κρίση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Η σημασία κύρωσης από την Ελλάδα του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Περίληψη   PDF
Georgos Manikas
 
Τόμ. 2, Αρ. 16 (2021) Προσβολές της προσωπικότητας και της τιμής στο Διαδίκτυο Περίληψη   PDF
Stavros Zouboulidis
 
Αρ. 2 (2014) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Ευριπίδης Ρίζος
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Προλογικό σημείωμα. Λεπτομέρειες   PDF
Χριστίανα Μάρκου
 
Τόμ. 2, Αρ. 4 (2015) Προλογικό σημείωμα Περίληψη   PDF
Θεόδωρος Τροκάνας
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Προλογικό σημείωμα Περίληψη   PDF
Θάλεια Πραστίτου-Μέρδη
 
Τόμ. 2, Αρ. 6 (2016) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Philippe Jougleux
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Προλογικό σημείωμα Λεπτομέρειες   PDF
Ευριπίδης Ρίζος
 
76 - 100 από 141 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 > >>