Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Αρ. 2 (2014) Επικουρικό Κεφάλαιο, Η αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Ε.Ε. Περίληψη   PDF
∆ηµήτριος Βεζυρίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) Ευθανασία και triage σε περιπτώσεις πανδημίας Επίκαιροι νομικοί προβληματισμοί Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος Καλαϊτζίδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) ΕΔΔΑ και παρένθετη μητρότητα Περίληψη   PDF
Χρίστια Μίτλεττον
 
Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) Εμβόλια: Μύθοι και Πραγματικότητες, Σχολιασμός της υπ’ αριθμόν C-621/15 απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη   PDF
Παναγιώτα Λεάνδρου
 
Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) Εναλλακτική Επίλυση Διαφορώνμε έμφαση στην προβληματική της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης του άρθρου 182 ν. 4512/2018. Περίληψη   PDF
Λουκάς Διακολουκάς
 
Τόμ. 2, Αρ. 14 (2020) Ενιαία φορολογία και τυχερά παιγνίδια, Σχολιασμός της απόφασης της 26ης Φεβρουαρίου 2020 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-788/18 Περίληψη   PDF
Χαράλαμπος Σάββα
 
Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) Ζητήματα σχετικά με την συναίνεση σε ποινικές υποθέσεις βιασμού Περίληψη   PDF
Γεώργιος Πασιάς
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Η πρωτοτυπία ενός τραγουδιού στη σύγχρονη εποχή Περίληψη   PDF
Αγγελική Χαραλαμπίδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 12 (2019) Η πρόληψη ή η απάλυνση του ανθρώπινου πόνου ως σκοπός στο δίκαιο. Μία πρώτη προσέγγιση Περίληψη   PDF
Αθανάσιος Κ. Πουλιάδης
 
Τόμ. 1, Αρ. 10 (2018) Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης σύγχρονων μορφών εγκληματικής δράσης και ειδικότερα του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χλούπης
 
Αρ. 1 (2014) Η προστασία των μετόχων Περίληψη   PDF
Stella Malla
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Η πνευματική ιδιοκτησία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, Η άποψη ενός δημιουργικού λογισμικού Περίληψη   PDF
Διονυσία Τσολάκη
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Η συνομολόγηση δανείου σε ελβετικό φράγκο, Κριτικός σχολιασμός της πρόσφατης νομολογίας. Περίληψη   PDF
Δημήτριος Κυζηράκος
 
Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) Η σχέση μεταξύ προστασίας των έργων βάσει του δικαιώματος του δημιουργού με την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων ΔΕΕ υπόθεση C-683/17, Cofemel- Sociedade de Vestuario SA κατά G-Star Raw CV. Περίληψη   PDF
Ευτυχία Κοκκινάκη
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Η σύμβαση ως εργαλείο προστασίας της πληροφορίας, Σχόλιο στην απόφαση ΔΕΕ C-30/2014 Ryan Air vs PRA Περίληψη   PDF
Στέργιος Κωσταντίνου
 
Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) Η υφή της Διεθνούς Φορολογίας Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Γιαννακάς
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση στην Εσωτερική Αγορά Περίληψη   PDF
Έλενα-Νίκη Καρλετίδη
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Η ΕΕ του Ευρωσυντάγματος και της Συνθήκης της Λισσαβώνας, ταύτιση ή απόκλιση; Περίληψη   PDF
Θωμάς Θεοδωρακόπουλος
 
Αρ. 2 (2014) Η Ελευθερία Μετακίνησης των Εργαζομένων στην Εσωτερική Αγορά Περίληψη   PDF
Ειρήνη Πριλίγκου
 
Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) Η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου: Σχέση Δικαίου και Οικονομίας Περίληψη   PDF
Σωκράτης Αλευρογιάννης
 
Τόμ. 1, Αρ. 6 (2016) Η Ποινική Αντιμετώπιση του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό Σύμφωνα με την Ελληνική Έννομη Τάξη Περίληψη   PDF
Βασίλειος Λευκαρίτη
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Η Πολιτική Συμβίωση στην Κύπρο Περίληψη   PDF
Χρήστος Χριστοδούλου
 
Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) Η απόρριψη της συναίνεσης ως υπεράσπισης στις περιπτώσεις μετατροπών του σώματος Μία προβληματική προσέγγιση του ποινικού δικαίου Περίληψη   PDF
Νίκος Ζένιου
 
Τόμ. 1, Αρ. 4 (2015) Η απειλούμενη πολιτιστική κληρονομιά στο πλαίσιο των ένοπλων συρράξεων, Το νομικό πλαίσιο: η προστασία,τα κενά και οι προοπτικές Περίληψη   PDF
Λαμπρινή Ξένου
 
Τόμ. 1, Αρ. 6 (2016) Η διεθνής σύμβαση του Μόντρεαλ (1999) και η ρύθμιση της αστικής ευθύνης του διεθνούς αερομεταφορέα για την πρόκληση ζημίας στα εμπορεύματα Περίληψη   PDF
Δομινίκη Βασιλική Γάκη
 
26 - 50 από 124 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 > >>