Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 2, Αρ. 14 (2020) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) Επικαιρότητα εν συντομία Περίληψη   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 2, Αρ. 16 (2021) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 17 (2022) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Αρ. 2 (2014) Επικουρικό Κεφάλαιο, Η αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Ε.Ε. Περίληψη   PDF
Dimitris Veziridis
 
Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) Ευθανασία και triage σε περιπτώσεις πανδημίας Επίκαιροι νομικοί προβληματισμοί. Περίληψη   PDF
Alexandros Kalaidzidis
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) ΕΔΔΑ και παρένθετη μητρότητα Περίληψη   PDF
Christia Mitletton
 
Τόμ. 2, Αρ. 8 (2017) Εμβόλια: Μύθοι και Πραγματικότητες, Σχολιασμός της υπ’ αριθμόν C-621/15 απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη   PDF
Panagiota Leondrou
 
Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) Εναλλακτική Επίλυση Διαφορώνμε έμφαση στην προβληματική της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης του άρθρου 182 ν. 4512/2018. Περίληψη   PDF
Loukas Diakoloukas
 
Τόμ. 2, Αρ. 14 (2020) Ενιαία φορολογία και τυχερά παιγνίδια, Σχολιασμός της απόφασης της 26ης Φεβρουαρίου 2020 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-788/18 Περίληψη   PDF
Charalambos Savva
 
Τόμ. 2, Αρ. 8 (2017) Ζητήματα σχετικά με την συναίνεση σε ποινικές υποθέσεις βιασμού Περίληψη   PDF
Georgios Pasias
 
Τόμ. 2, Αρ. 16 (2021) Ζητήματα από τον νόμο 4800/2021, Ιδίως οι αποφάσεις των γονέων Περίληψη   PDF
Dimitra Papadopoulou - Klamari
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Η πρωτοτυπία ενός τραγουδιού στη σύγχρονη εποχή Περίληψη   PDF
Aggeliki Charalambidi
 
Τόμ. 2, Αρ. 12 (2019) Η πρόληψη ή η απάλυνση του ανθρώπινου πόνου ως σκοπός στο δίκαιο. Μία πρώτη προσέγγιση Περίληψη   PDF
Athanasios Pouliadis
 
Τόμ. 2, Αρ. 10 (2018) Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης σύγχρονων μορφών εγκληματικής δράσης και ειδικότερα του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Περίληψη   PDF
George Chloupis
 
Αρ. 1 (2014) Η προστασία των μετόχων Περίληψη   PDF
Stella Malla
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Η πνευματική ιδιοκτησία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, Η άποψη ενός δημιουργικού λογισμικού Περίληψη   PDF
Dionisia Tsolaki
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Η συνομολόγηση δανείου σε ελβετικό φράγκο, Κριτικός σχολιασμός της πρόσφατης νομολογίας. Περίληψη   PDF
Dimitris Kizirakos
 
Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) Η σχέση μεταξύ προστασίας των έργων βάσει του δικαιώματος του δημιουργού με την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων ΔΕΕ υπόθεση C-683/17, Cofemel- Sociedade de Vestuario SA κατά G-Star Raw CV. Περίληψη   PDF
Eutichia Kokkinaki
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Η σύμβαση ως εργαλείο προστασίας της πληροφορίας, Σχόλιο στην απόφαση ΔΕΕ C-30/2014 Ryan Air vs PRA Περίληψη   PDF
Stergios Konstantinou
 
Τόμ. 2, Αρ. 8 (2017) Η υφή της Διεθνούς Φορολογίας Περίληψη   PDF
Panagiotis Giannakas
 
Τόμ. 1, Αρ. 17 (2022) Η Δικηγορία του μέλλοντος Περίληψη   PDF
Δημήτρη Βερβεσού
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση στην Εσωτερική Αγορά Περίληψη   PDF
Elena Niki Karletidi
 
Τόμ. 2, Αρ. 4 (2015) Η ΕΕ του Ευρωσυντάγματος και της Συνθήκης της Λισσαβώνας, ταύτιση ή απόκλιση; Περίληψη   PDF
Thomas Theodorakopoulos
 
Αρ. 2 (2014) Η Ελευθερία Μετακίνησης των Εργαζομένων στην Εσωτερική Αγορά Περίληψη   PDF
Eirini Priligou
 
26 - 50 από 141 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 > >>