Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) Appropriation art ως καλλιτεχνική έκφραση Περίληψη   PDF
Nikolas Zervas
 
Τόμ. 2, Αρ. 16 (2021) «συνεπιμέλεια» πριν και μετά τη μεταρρύθμιση στο Οικογενειακό Δίκαιο με τον ν.4800/2021 Περίληψη   PDF
Anastasios Braziotis
 
Αρ. 2 (2014) Comment on the decision of 11 June 2014, HC, Charalambous v. Republic, Presentation and comment on the decision on the constitutionality or not of the Law on Extraordinary Contribution of Officials, Employees and Pensioners of the State Service Περίληψη   PDF
Augi Neofitou
 
Τόμ. 2, Αρ. 12 (2019) H Συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην υγεία. Συγκριτική μελέτη Κύπρου & Ελλάδας Περίληψη   PDF
Athina Sofokleous
 
Τόμ. 2, Αρ. 10 (2018) Έλεγχος της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, νομικό εργαλείο ενίσχυσης του ρόλου του κυπριακού κοινοβουλίου Περίληψη   PDF
Andreas Christodoulou
 
Αρ. 1 (2014) Ένα πρώτο βήμα Λεπτομέρειες   PDF
Philippe Jougleux
 
Αρ. 1 (2014) Απόφαση ΔΕΕ, C-466/12 (13/2/2014), Svensson κ.α. κατά Retriever Sverige AB Περίληψη   PDF
Nicolaos Papadopoulos
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Αρχή της Δίκαιης Δίκης και Αρχή της Εκατέρωθεν Ακροάσεως ή Αρχή της Αντιμωλίας Περίληψη   PDF
Elena Tolla
 
Τόμ. 2, Αρ. 4 (2015) Αντιγραφή για ιδιωτική χρήση, Υπεκφυγές και ερμηνευτικές παλινωδίες. Περίληψη   PDF
Irofili Pechlivanidi
 
Αρ. 1 (2014) Γενική Θεώρηση της Αντίστροφης (Εσωτερικής) Διακριτικής Μεταχείρισης και του κανόνα αμιγώς εσωτερικών καταστάσεων Περίληψη   PDF
Alexandros Vildiridis
 
Τόμ. 2, Αρ. 18 (2022) Διαφθορά και Εσωτερικός Έλεγχος των Ο.Τ.Α. Περίληψη   PDF
Μαρία Ροντίρη
 
Αρ. 2 (2014) Διακοπή της Λειτουργίας της Επιχείρησης και Ομαδικές Απολύσεις, Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠ 1541/2011. Περίληψη   PDF
Irofili Pechlivanidi
 
Τόμ. 2, Αρ. 4 (2015) Δικαστική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων Περίληψη   PDF
Apostolos Anthimos
 
Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) Επίταξη ιατρικών υπηρεσιών σε καιρό πανδημίας: νομική υποχρέωση ή ηθικό καθήκον; Περίληψη   PDF
Alexandros Kalaidzidis
 
Αρ. 1 (2014) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial team
 
Αρ. 2 (2014) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial team
 
Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial team
 
Τόμ. 2, Αρ. 4 (2015) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) Επικαιρότητα εν συντομία.. Περίληψη   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 2, Αρ. 6 (2016) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Team Entha
 
Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 2, Αρ. 8 (2017) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 9 (2018) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 2, Αρ. 10 (2018) Επικαιρότητα εν συντομία Λεπτομέρειες   PDF
Editorial Team
 
Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) Επικαιρότητα εν συντομία... Λεπτομέρειες   PDF
editorial team
 
1 - 25 από 149 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 > >>