Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Frantzi, Vilelmini

  • Τόμ. 2, Αρ. 14 (2020) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Κράτος Δικαίου vs Κοινό Περί Δικαίου Αίσθημα: Η οπτική μιας πρωτοετούς φοιτήτριας Νομικής
    Περίληψη  PDF