Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Antoniou, Thomas

  • Τόμ. 1, Αρ. 3 (2015) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η ευθύνη του Κράτους στην περίπτωση του (σχολικού) εκφοβισμού-bullying, ανάλυση από τη σκοπιά της ΕΣΔΑ και της Νομολογίας του ΕΔΔΑ.
    Περίληψη  PDF