Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Anastasi, Stella

  • Τόμ. 2, Αρ. 8 (2017) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεμελιώδεις Ελευθερίες στο Ενωσιακό Δίκαιο: Ποιο από τα δυο είναι (αν είναι) «πιο θεμελιώδες»;
    Περίληψη  PDF