Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Andreou, Stavriani

  • Τόμ. 2, Αρ. 14 (2020) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η εφαρμογή του Άρθρου 6(1) ΕΣΔΑ στο πλαίσιο του Πειθαρχικού Δικαίου στην Αστυνομία Κύπρου
    Περίληψη  PDF