Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Alevrogiannis, Sokratis

  • Τόμ. 1, Αρ. 15 (2021) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου: Σχέση Δικαίου και Οικονομίας
    Περίληψη  PDF