Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Diakoloukas, Loukas

  • Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Εναλλακτική Επίλυση Διαφορώνμε έμφαση στην προβληματική της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης του άρθρου 182 ν. 4512/2018.
    Περίληψη  PDF