Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Faouzi, Linda

  • Τόμ. 2, Αρ. 14 (2020) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Το ζήτημα της εικονικής παιδικής πορνογραφίας στην Κύπρο και ΕΕ : Μεταξύ ανοχής και ποινικοποίησης
    Περίληψη  PDF