Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Apokidis, Konstantinos

  • Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η επίδραση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στο κυπριακό νομικό σύστημα
    Περίληψη  PDF