Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Aktipis, Iraklis Spiridon

  • Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Οι πρόσφυγες στο κατώφλι της Ε.Ε., τα ανθρώπινα δικαιώματα «υπό διαπραγμάτευση»
    Περίληψη  PDF