Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Chloupis, George

  • Τόμ. 2, Αρ. 10 (2018) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης σύγχρονων μορφών εγκληματικής δράσης και ειδικότερα του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.
    Περίληψη  PDF