Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Evaggelou, Evaggelos

  • Τόμ. 2, Αρ. 10 (2018) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η νομική διάσταση της κλιματικής αλλαγής υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου
    Περίληψη  PDF