Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Gaki, Dominiki Vasiliko

  • Τόμ. 2, Αρ. 6 (2016) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η διεθνής σύμβαση του Μόντρεαλ (1999) και η ρύθμιση της αστικής ευθύνης του διεθνούς αερομεταφορέα για την πρόκληση ζημίας στα εμπορεύματα
    Περίληψη  PDF