Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Christodoulou, Andreas

  • Τόμ. 2, Αρ. 10 (2018) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Έλεγχος της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, νομικό εργαλείο ενίσχυσης του ρόλου του κυπριακού κοινοβουλίου
    Περίληψη  PDF