Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Braziotis, Anastasios

  • Τόμ. 2, Αρ. 16 (2021) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    «συνεπιμέλεια» πριν και μετά τη μεταρρύθμιση στο Οικογενειακό Δίκαιο με τον ν.4800/2021
    Περίληψη  PDF