Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dallas, Alexandros

  • Τόμ. 2, Αρ. 6 (2016) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Τα όρια της εναρμόνισης στο Ενωσιακό Δίκαιο: η προβληματική των Οδηγιών Ελάχιστης Εναρμόνισης
    Περίληψη  PDF