Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γρηγόριου, Χάρης

  • Τόμ. 1, Αρ. 13 (2020) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Ο νέος νόμος Ν. 4548/2018 Οι αλλαγές αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο των Α.Ε.
    Περίληψη  PDF