Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιαννακάς, Παναγιώτης

  • Τόμ. 1, Αρ. 8 (2017) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Η υφή της Διεθνούς Φορολογίας
    Περίληψη  PDF
  • Τόμ. 1, Αρ. 11 (2019) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Περιορίζοντας την αυτονομία των ψηφιακών δημιουργών: Σύγχρονα ζητήματα πιθανής νόθευσης της αγοράς από τα καταστήματα εφαρμογών (App Stores)
    Περίληψη  PDF