Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζάχαρη, Ιωάννα

  • Τόμ. 1, Αρ. 5 (2016) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Χρονομεριστικές μισθώσεις και μακροπρόθεσμα πακέτα διακοπών: H προστασία του καταναλωτή στο Ελληνικό δίκαιο
    Περίληψη  PDF