Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γαλάνης, Ανδρέας

  • Τόμ. 1, Αρ. 7 (2017) - Μελέτες και νομολογιακά σχόλια
    Το ανανεωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τα οργανωμένα ταξίδια
    Περίληψη  PDF