Πληροφορίες για αναγνώστες

Ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες να εγγραφούν στο περιοδικό μας. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο "Εγγραφή" στο επάνω μέρος της αρχικής σελίδας του περιοδικού. Εφόσον εγγραφεί,ο αναγνώστης θα ειδοποιείται μέσω email για κάθε νέο τεύχος του περιοδικού. Η εγγραφή σας είναι σημαντική διότι καταδεικνύει την βούληση υποστήριξης της προσπάθειάς μας.