Πληροφορίες για βιβλιοθηκονόμους

Εάν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε ένα τυπωμένο αντίτυπο του περιοδικού μας, μην διστάζετε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της συντακτικής επιτροπής (Δείτε την ενότητα «Σχετικά με το περιοδικό»).