Ο σχολιασμός και η ανάλυση των σημαντικότερων άρθρων του Ν. 4529/2018: με έμφαση στο δικαίωμα αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού

Anastasios Paparis

Περίληψη


Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στην ερμηνεία και ανάλυση των σημαντικότερων διατάξεων του Ν. 4529/2018, με κύριο άξονα το παρεχόμενο δικαίωμα αποζημίωσης. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή, ακολουθεί η εξέταση των σημαντικότερων από τα ζητήματα που τίθενται κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, ενώ, στο τέλος, παρατίθενται ορισμένες αποσπασματικές σκέψεις και η συνολική αποτίμηση του νόμου.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC