Οι πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Ilektra Kourouni

Περίληψη


Με τον ν. 4092/2012 εισήχθησαν σημαντικοί περιορισμοί στις υποχρεώσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου προς κάλυψη ζημιών από τροχαία ατυχήματα. Οι περιορισμοί αυτοί δικαιολογήθηκαν στη βάση της οικονομικής εξυγίανσης του Επικουρικού Κεφαλαίου και είχαν απασχολήσει τα τε-λευταία χρόνια έντονα την ελληνική θεωρία και νομολογία. Με τη συμβατότητα των περιορισμών αυτών προς το Σύνταγμα, το ενωσιακό δίκαιο και λοιπές αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις α-σχολήθηκε προσφάτως η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία εντόπισε αντίθεση των περιορι-σμών αυτών στις παραπάνω πηγές δικαίου. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη σχετική προβληματική και αναλύει το σκεπτικό των πρόσφατων αποφάσεων της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC