Ηθικά και νομικά ζητήματα της χρήσης των βλαστοκυττάρων

Μαρία Μακρή

Περίληψη


Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τα ηθικά και νομικά ζητήματα που εγείρονται γύρω από το επίκαιρο θέμα των βλαστοκυττάρων. Εξετάζονται ορισμένα ηθικά ζητήματα, όπως η ηθική αποδοχή της έρευνας των βλαστοκυττάρων, η επιλογή της φύλαξης τους σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα. Ακολούθως, αναπτύσσονται νομικά ζητήματα, σχετικά με τις επιτρεπτές πηγές βλαστοκυττάρων, το οικονομικό αντάλλαγμα ως προς τη φύλαξη τους και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών καθώς και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που παρέχουν.  

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC