Εμβόλια: Μύθοι και Πραγματικότητες, Σχολιασμός της υπ’ αριθμόν C-621/15 απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παναγιώτα Λεάνδρου

Περίληψη


Στον ακόλουθο σχολιασμό της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί της ευθύνης λόγω ελαττωματικού προϊόντος και συγκεκριμένα ελαττωματικού εμβολίου, επιχειρείται να αναλυθούν αρχικά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και να εξετασθεί κατά πόσο είναι εύκολο να αποδειχθεί η ευθύνη του παραγωγού, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σοβαρές και συγκλίνουσες ενδείξεις εναντίον του. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει σήμερα τα εμβόλια και οι εκτιμήσεις της ως προς την ασφάλειά τους. Τέλος, καταγράφονται κάποιες προσπάθειες που γίνονται από αρμόδιους φορείς στην Κύπρο για την ρύθμιση ειδικής νομοθεσίας σχετικά με τα εμβόλια.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC