Η Πολιτική Συμβίωση στην Κύπρο

Χρήστος Χριστοδούλου

Περίληψη


Το παρόν άρθρο επιχειρεί μια συνοπτική παρουσίαση του κυπριακού Νόμου 184 (Ι)/2015 που προνοεί για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, εστιάζοντας στις θεματικές ενότητες των προϋποθέσεων σύναψής της (Ι), των περιπτώσεων ελαττωματικότητάς της (ΙΙ), καθώς και των τρόπων λύσης της (ΙΙΙ).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC