Η επίδραση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στο κυπριακό νομικό σύστημα

Κωνσταντίνος Αποκίδης, Ζωγραφένια Καλλιμάνη, Χαρίκλεια Α. Μεττή, Νίκος Μιχαήλ, Κωνσταντίνα Σταυρογιάννη

Περίληψη


Το παρόν πόνημα έχει ως αντικείμενο μελέτης την επιρροή της Αγγλοκρατίας στη διαμόρφωση του κυπριακού νομικού συστήματος. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η σταδιακή εξέλιξη και διαμόρφωση του κυπριακού νομικού συστήματος μέσα από τις επιρροές που δέχθηκε κατά τις χρονικές περιόδους της αγγλοκρατίας από το 1878 έως την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια επιχειρείται μία σκιαγράφηση της επιρροής του Κοινοδικαίου και των αρχών της επιείκειας στο Κυπριακό Νομικό Σύστημα, με την ανάλυση ορισμένων από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα που υπάρχουν στην κυπριακή έννομη τάξη. Η γέννηση, η υιοθέτηση και η εξέλιξή τους αναλύεται μέσα από τη νομοθεσία αλλά και την πλούσια νομολογία τόσο των αγγλικών όσο και των κυπριακών Δικαστηρίων.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC