Το ανανεωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τα οργανωμένα ταξίδια

Andreas Galanis

Περίληψη


Η Οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα Οργανωμένα Ταξίδια αδυνατούσε να «αντέξει» στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, οι οποίες επέφεραν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι καταναλωτές προβαίνουν στην αγορά των ταξιδιών τους και γενικότερα, ούσα πια 25 χρονών, διατύπωνε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο έχρηζε ανανέωσης και επαναδιατύπωσης. Η ανανέωση αυτή επιτεύχθηκε με τη πρόσφατη Οδηγία 2015/2302/ΕΕ.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC