Το άρθρο 37 του Ελληνικού Συντάγματος. Το ενυπάρχον στοιχείο δυισμού εν σχέσει με τον αναγκαίο όρο της βουλευτικής ιδιότητας για την ανάληψη του Πρωθυπουργικού Αξιώματος

Ioanna Marinakou

Περίληψη


Η παρούσα εισήγηση άπτεται ενός κλασσικού ζητήματος συνταγματικού δικαίου, το οποίο απασχολεί ανά περιόδους, το νομικό αλλά και τον πολιτικό κόσμο. Κατά πόσο είναι δυνατό να υπάρξει μη κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός κατά τον ισχύοντα Καταστατικού Χάρτη της χώρας. Για την πληρέστερη προσέγγιση του μελετώμενου αντικειμένου διατυπώνονται εν πρώτοις ορισμένες σκέψεις αναφορικά με την επιτρεπτή κατά το Σύνταγμα δυαρχία μεταξύ μη κοινοβουλευτικού αρχηγού κόμματος και κοινοβουλευτικού πρωθυπουργού. Αναδεικνύεται η προβληματική της ως άνω επιλογής τόσο από την άποψη των κοινοβουλευτικών συνεπειών κατά τον ΚτΒ, όσο και τα ερμηνευτικά όρια που διέπουν τον εν λόγω δυισμό με βάση το πνεύμα του άρθρου 37Σ καθώς και εκείνα που τίθενται από την ίδια την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και τη δημοκρατική νομιμοποίηση ως ιδιαίτερη έκφανση της. Επιχειρείται η μεθοδολογική ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 37Σ και μια πρώτη τοποθέτηση στο καίριο αυτό ερώτημα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC