Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές : Αποτίμηση του σχετικού νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτάσεις για την βελτίωσή του.

Dionisia Tsolaki

Περίληψη


Ο  John Dalhuisen, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού και Κέντρο-Ασιατικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο προσφυγικό ζήτημα και ειδικότερα την κοινή «δήλωση»/«statement» Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΕΕ ή Ένωση) και Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, έκανε την εξής δήλωση: « Οι υποσχέσεις για σεβασμό του Διεθνούς και Ενωσιακού Δικαίου φαίνεται να ομοιάζουν με ύπουλη επικάλυψη ζάχαρης ενός δηλητηριώδους χαπιού το οποίο η προστασία των προσφύγων μόλις εξαναγκάσθηκε να καταπιεί».

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC