Ο νέος γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – Τα πλαίσια ασάφειας και οι προβληματισμοί πάνω στις νέες διατάξεις

Maria Kanellaki

Περίληψη


Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στην τροποποίηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και την αντικατάσταση αυτής με τον καινούργιο Γενικό Κανονισμό προστασίας των δεδομένων. Γίνεται μία εμβάθυνση ως προς τις κύριες αλλαγές αλλά και τις νέες «αφίξεις» όσον αφορά τα δικαιώματα που εγκαθιδρύονται, όπως τη ρητή πλέον ένταξη του δικαιώματος στη λήθη, αλλά και του δικαιώματος στη φορητότητα. Ακόμα, αναφέρονται τα πλαίσια των υποχρεώσεων των υπευθύνων επεξεργασιών και οι προβληματισμοί που γεννώνται από αυτές. Τέλος, εξετάζεται η εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας των δεδομένων στα πλαίσια δημιουργίας μίας νέας αρχής διευθέτησης σημαντικών υποθέσεων, οπουδήποτε εμπλέκονται περισσότερες από μία εθνικές αρχές. Λόγω του γεγονότος ότι ο Κανονισμός αποτελεί ένα μεγάλο και εκτενές κείμενο έχει γίνει η ως άνω επιλογή με σκοπό την επισκόπηση των σημαντικότερων αλλαγών του Κανονισμού, καθώς κρίνεται αδύνατον να συμπεριληφθούν όλες οι νέες τροποποιήσεις στο παρόν άρθρο. 


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC