Ιατρικώς υποβοηθουμένη αναπαραγωγή και άγαμα μοναχικά άτομα, Το παράδειγμα της Ελλάδας και της Κύπρου

Ανδρέας Κίγκας

Περίληψη


Στο παρόν άρθρο αναλύεται το δικαίωμα των άγαμων μοναχικών ατόμων στη δημιουργία οικογένειας μέσω των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην ελληνική έννομη τάξη υπό το πρίσμα των νόμων 3089/2002 και 3305/2005  το δικαίωμα ίδρυσης μονογονεϊκής οικογένειας υπόκειται σε περιορισμούς. Το δικαίωμα τεκνοποιίας από άγαμους μοναχικούς άνδρες ιδίως αναδεικνύεται σε έντονα εριζόμενο ζήτημα στους κόλπους τόσο της ελληνικής θεωρίας όσο και νομολογίας εξαιτίας της απουσίας ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. Το τελευταίο μέρος του άρθρου είναι αφιερωμένο στην αντιμετώπιση των ίδιων ζητημάτων στην Κύπρο, η οποία πρόσφατα θέσπισε το ν. 69(I)/2015 «περί της εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής».

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC