Οικονομική κρίση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Η σημασία κύρωσης από την Ελλάδα του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

Georgos Manikas

Περίληψη


Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, όπως αναθεωρήθηκε το 1996, θεωρείται ο πιο ολοκληρωμένος μηχανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων και το δεύτερο σε σημασία, μετά την Ε.Σ.Δ.Α., διεθνές νομοθετικό κείμενο για τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κύρωσή του από την Ελλάδα, μέσα στις δεδομένες συνθήκες κρίσης, συνιστά ζήτημα με κεφαλαιώδη σημασία για την αποτροπή περαιτέρω κοινωνικών αδικιών σε βάρος των πολιτών της, ενόψει της εφαρμογής και του τρίτου μνημονίου, δεδομένου ότι οι διατάξεις του, με βάση το Σύνταγμα (άρθρο 25 παρ. 1 και 2), θα έχουν υπερεθνική ισχύ.  Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη γενικότερη φιλοσοφία και τις τροποποιήσεις του Α.Ε.Κ.Χ., καθώς και στην επίδρασή του στην ελληνική έννομη τάξη με αφορμή το νομοσχέδιο του 2015 του Υπουργείου Εργασίας για τη «Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη».

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC