Η ευθύνη του Κράτους στην περίπτωση του (σχολικού) εκφοβισμού-bullying, ανάλυση από τη σκοπιά της ΕΣΔΑ και της Νομολογίας του ΕΔΔΑ.

Nikolas Α. Papadopoulos, Alkinoos Thomas Konis, Thomas Antoniou

Περίληψη


Το άρθρο αυτό καταπιάνεται με το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα του (σχολικού) εκφοβισμού-bullying και των ειδικότερων μορφών με τις οποίες τείνει να εμφανίζεται σήμερα, και εμβαθύνει στο κρίσιμο ζήτημα της ευθύνης και των θετικών υποχρεώσεων του Κράτους για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, υπό το πρίσμα των διατάξεων της ΕΣΔΑ και της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ. Επιχειρείται με την ανάλυση αυτή να δοθεί μια γενική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο το ΕΔΔΑ αντιμετωπίζει παρόμοιες περιπτώσεις, και να αναπτυχθεί σε νομικό επίπεδο ένας γόνιμος διάλογος σχετικά με την αποτίμηση των κρατικών ευθυνών και υποχρεώσεων στο σύνθετο αυτό πεδίο.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC