Το σύγχρονο δικαιικό πλαίσιο του οικονομικού εξαναγκασμού, Μια αλλιώτικη προσέγγιση στα πλαίσια της απόφασης αναφορικά με την αγωγή υπ’ αριθμόν 2784/10, 26/9, 2014.

Maria Pachiti

Περίληψη


Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το ζήτημα του Οικονομικού Εξαναγκασμού, υπό το πρίσμα της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και δη της πρόσφατης δικαστικής απόφασης, Χρίστου Αυξεντίου κ.α. ν. Συνεργατικού Οργανισμού «Πρωτοβουλία Γυναικών» Κύπρου (Αρ. Αγωγής 2784/10, 26/9, 2014) που τεκμαίρεται πως θα αποτελέσει θεμελιώδες και ιδιαζούσης σημασίας προηγούμενο για περιπτώσεις οικονομικών διαφορών που άπτονται της εφαρμοστέας, υπό των τραπεζικών ιδρυμάτων, πρακτικής.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.





 

logo EUC