Νομολογιακές εξελίξεις σχετικά με την ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων: σχόλιο, παρατηρήσεις και κριτική

Γεωργία Ζώη

Περίληψη


Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η εξέταση- ανάδειξη και ο κριτικός σχολιασμός των νομολογιακών εξελίξεων σχετικά με την ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων στην Ένωση. Η ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων συνιστά θεμελιώδη κοινοτική ελευθερία η οποία συνέχεται άμεσα με την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων αλλά και με την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Όπως υπονοήθηκε αμέσως παραπάνω, το περιεχόμενο του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων έχει ποικίλες εκφάνσεις  αποτελείται δε από δυο σημαντικά σκέλη, αυτό της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και αυτό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Τα δυο αυτά σκέλη παρότι φαίνονται να λειτουργούν παράλληλα, εντούτοις συχνά αλληλοεπικαλύπτονται και αλληλεπιδρούν. Το άρθρο αυτό επιδιώκει να αναδείξει πώς αντιμετωπίζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξής ΔΕΕ τα κρίσιμα ζητήματα που αναφύονται από το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων στην Ένωση.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC