Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing): Ο ν. 1665/1986, όπως ισχύει.

Ευάγγελος Πούλιος

Περίληψη


Με την παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί να αναλυθεί συνοπτικά ο θεσμός της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), σύμφωνα με τον Ν. 1665/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC