Η έννοια του σπουδαίου λόγου στην απόλυση εγκύου εργαζόμενης και συνδικαλιστικού στελέχους

Ελένη Μιχελή

Περίληψη


Το καθεστώς απόλυσης συνδικαλιστικού στελέχους στο ελληνικό δίκαιο βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της τροποποίησής του δυνάμει του ν. 4808/2021. Πλέον μόνο η συνδρομή σπουδαίου λόγου επιφέρει την απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους. Η παρούσα μελέτη θα προσπαθήσει να οριοθετήσει την έννοια του «σπουδαίου λόγου» και να εξετάσει το πεδίο εφαρμογής της, παραθέτοντας δύο ευθυγραμμισμένα καθεστώτα απόλυσης, εκείνα της εγκύου εργαζόμενης και του συνδικαλιστικού στελέχους, κοινός παρονομαστής των οποίων είναι ο σπουδαίος λόγος. Η εξέταση του προστατευτικού καθεστώτος της τεκούσης αποβλέπει στην ομαλή ένταξη του εφαρμοστή του δικαίου στο νέο καθεστώς απόλυσης του συνδικαλιστικού στελέχους, καθώς και στην σύνδεση του τελευταίου με την «σπουδαιότητα» του λόγου απόλυσης. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η κατανόηση της φύσης και της έκτασης εφαρμογής του σπουδαίου λόγου.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC