Το Νομικό Καθεστώς των Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο

Petros Mitsis

Περίληψη


Οι Κυρίαρχες Βρετανικές Βάσεις καταλαμβάνουν μέχρι και σήμερα το 3% της επικράτειας της νήσου της Κύπρου. Ο νομικός τους προσδιορισμός δεν είναι ξεκάθαρος, αφού κάθε εμπλεκόμενο μέρος αναγνωρίζει διαφορετική σχέση με τα εδάφη αυτά. Πιο δόκιμος φαίνεται ο όρος της υπερπόντιας κτήσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάντως φαίνεται πως αποτελούν προϊόν ατελούς αποαποικιοποίησης, κάτι που αντίκειται στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Πλήττεται η εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία διαθέτει πλήθος νομικών ερεισμάτων για να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου επί των εδαφών αυτών.

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC