Η αρχή της αναλογικότητας απέναντι στο δημόσιο συμφέρον σε περίοδο δημοσιονομικής κρίσης: Η νομολογία του ΣτΕ για τις περικοπές των συντάξεων

Konstantinos Tsagaropoulos

Περίληψη


Η αρχή της αναλογικότητας, ο περιορισμός των περιορισμών, που είναι κατοχυρωμένη στο άρθρο
25 παρ. 1 του Συντάγματος, δοκιμάστηκε ιδιαίτερα στην περίοδο της ελληνικής δημοσιονομικής
κρίσης. Αιτία ήταν το «αντίπαλο» δέος, το δημόσιο συμφέρον, και η ειδική έκφανση του, το δημο-
σιονομικό δημόσιο συμφέρον, στο όνομα του οποίου ελήφθησαν μία σειρά από διαρθρωτικά μέτρα,
ανάμεσα στα οποία και οι περικοπές των συντάξεων. Τόσο η αρχή της αναλογικότητας όσο και το
δημόσιο συμφέρον εξειδικεύονται μέσω μιας διαδικασίας που επηρεάζεται από τις τρέχουσες οικο-
νομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η αποτύπωση της σχέσης
τους μέσα από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ 668/2012,2287-2288/2015 και 1891/2019, που έκριναν το ζήτημα των περικοπών των συντάξεων. Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται επίκληση της αρχής της αναλογικότητας με προφανή όμως διαφοροποίηση της θέσης της νομολογίας κατά την αναζήτηση της «δίκαιας ισορροπίας» ανάμεσα στο επιδιωκόμενο δημόσιο συμφέρον και στα προστατευόμενα από το Σύνταγμα δικαιώματα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC