Προσβολές της προσωπικότητας και της τιμής στο Διαδίκτυο

Stavros Zouboulidis

Περίληψη


Παρά το γεγονός ότι το διαδίκτυο κατάφερε να εισάγει καινοτόμες πρακτικές σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθιστώντας το ως το πιο εξελιγμένο μέσο μαζικής επικοινωνίας, η δομή, οι δυνατότητες και η δυναμική του αποτελούν γόνιμο έδαφος επί του οποίου δύνανται να «ανθήσουν» παραβατικές συμπεριφορές. Ειδικότερα, η έλλειψη της εξακρίβωσης των πληροφοριών που μεταδίδονται, οδηγούν τις πλείστες φορές σε ένα διαδικτυακό «καταφύγιο» ανακριβών, δυσφημιστικών, και υβριστικών σχολίων. Το διακριτικό γνώρισμα του έγκειται στη διαμεσολάβηση των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίοι χαίρουν του ιδιότυπου θεσμού ασυλίας της Οδηγίας 2000/31/ΕΕ για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ήτοι ενός συστήματος απαλλαγής τους από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με παράνομες αναρτήσεις τρίτων χρηστών των υπηρεσιών τους. Το παρόν άρθρο, θα εξετάσει υπό αυτό το πρίσμα το δικαίωμα στην προσωπικότητα στην ελληνική έννομη τάξη, την στάθμιση του με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης της γνώμης αλλά και ειδικότερες θεματικές αφορώσες τα δημόσια πρόσωπα, τη νομοθεσία περί τύπου και τα ιστολόγια (blogs). Τέλος, θα γίνει ειδική αναφορά στο ζήτημα της παραγραφής των σχετικών αξιώσεων και σε συνυφασμένους με το Ιδιω-τικό Διεθνές Δίκαιο προβληματισμούς.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC