«συνεπιμέλεια» πριν και μετά τη μεταρρύθμιση στο Οικογενειακό Δίκαιο με τον ν.4800/2021

Anastasios Braziotis

Περίληψη


Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η ανάλυση των μεταρρυθμίσεων που επήλθαν στο Οικογενειακό Δίκαιο και συγκεκριμένα στο θέμα της «συνεπιμέλειας» με την ψήφιση του ν.4800/2021. Στην πρώτη ενότητα του άρθρου θα γίνει αναφορά στην έννοια της «συνεπιμέλειας», όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τη σκοπιά της νομικής επιστήμης. Εν συνέχεια, θα αναλυθεί ο θεσμός της «συνεπιμέλειας» και θα εξετασθεί η αόριστη νομική έννοια του συμφέροντος του τέκνου, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά, άλλωστε, και τον σκοπό στον οποίον αποβλέπουν οι πρόσφατες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Περαιτέρω, παρουσιάζεται η τάση που επικράτησε ως τώρα στην εγχώρια νομολογία όσον αφορά την ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκων τέκνων. Ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ενότητα του άρθρου δεν παραλείπεται η αναφορά σε διαπιστώσεις και πορίσματα κοινωνιολογικών και ψυχολογικών ερευνών που σχετίζονται με την παρουσία και το ποσοστό συμμετοχής μητέρων και πατέρων στην ανατροφή των τέκνων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC