Νόμος 4800/2021, Μια πρώτη αποτίμηση των μεταρρυθμίσεων που επέφερε στο Οικογενειακό Δίκαιο.

Katerina - Christina Psara

Περίληψη


Πριν από την Αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου με το ν.1329/1983 επικρατούσε, όπως είναι γνωστό, στην οικογένεια, ο αναχρονιστικός θεσμός της πατριαρχικής εξουσίας υπό την οποία τελούσαν τα ανήλικα τέκνα. Με την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου, το 1983, καθιερώθηκε ο θεσμός της γονικής μέριμνας, ο οποίος βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές: Στην αρχή της προστασίας του συμφέροντος του τέκνου και στη συνταγματική αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, μια από τις εκφάνσεις της οποίας είναι η θεσμοθέτηση της καταρχήν από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας (1510 παρ.1 εδ. α ΑΚ).


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC