Τηλεργασία και smart working: νέες νομικές προκλήσεις

Βάϊα Κωτούλα, Πέτρος Μήτσης

Περίληψη


Τον τελευταίο χρόνο, εξαιτίας των νέων δεδομένων που επέβαλλε η πανδημία του κορωνοϊού, παρατηρήθηκε μια ραγδαία μεταστροφή από τις παραδοσιακές μορφές παροχής εργασίας σε άλλες λιγότερο συμ-βατικές και πιο σύγχρονες, όπως η παροχή της εργασίας εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, οι οποίες κατόρθωσαν να αποτελέσουν τη λύση στα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού. Οι πιο διαδεδομέ-νες από αυτές είναι η τηλεργασία και το αποκαλούμενο «smart working», τα οποία ως έννοιες αλλά και ως μέθοδοι εργασίας, παρά την ταχεία παρείσφρησή τους στην παραγωγική διαδικασία ένεκα των έκτακτων συνθηκών, φαίνεται «πως ήρθαν για να μείνουν», καθώς αναμένεται τα επόμενα χρόνια να κυριαρ-χήσουν και να μεταλλάξουν τις εργασιακές σχέσεις όπως τις ξέραμε. Η πραγματικότητα αυτή καθιστά αναγκαία τη νομική τους ανάλυση και την ανάδειξη των νομικών ζητημάτων που αναφύονται, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η ομαλή αφομοίωσή τους και η απόκρουση του κινδύνου παραβίασης των εργασιακών αλλά και των ατομικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC