Η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου: Σχέση Δικαίου και Οικονομίας

Σωκράτης Αλευρογιάννης

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια παρουσίαση της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, με άλλα λόγια της σχέσης του δικαίου με την οικονομική επιστήμη. Αρχικά οριοθετείται η σχέση αυτή και παρου-σιάζονται οι βασικές υποθέσεις της και τα θεωρητικά της θεμέλια. Στη συνέχεια καταγράφονται πεδία δικαίου όπου βρίσκει εφαρμογή, καθώς και οι αποδέκτες της, και αναλύονται ενδεικτικά παραδείγματα. Τέλος, παρατίθεται μια συνοπτική κριτική, καθώς και η προσωπική θέση του συγ-γραφέως επί του θέματος.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

 

logo EUC